سامانه رصد وضعیت شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه

لیست خبر ها

پیشنهاد تاسیس انجمن دانش آموختگان دانشگاه در بیست و دومین جلسه هیات رئیسه دانشگاه تصویب شد.

قابل توجه دانش آموختگان دختر جهت ثبت نام در طرح توان افزایی در مسیر کسب و کار

آگهی استخدام در واحد تولیدی همتا سیکلت بناب

شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی مصوب 1396/11/8

سامانه کارورزی دانش آموختگان دانشگاه ها در سایت دفتر ارتباط باصنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به آدرس http://industry.msrt.ir راهندازی گردید