سامانه رصد وضعیت شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه

تمدید طرح توان افزایی زنان در مسیر کسب و کار تا 15 خرداد ماه جاری

به اطلاع دانش آموختگان دختر می رساند طرح توان افزایی زنان در مسیر کسب و کار و کارآفرینی تا 15خرداد ماه سال جاری تمدید شد .جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بنیاد توسعه کار آفرینی به آدرس www.foundationed.ir مراجعه نمائید.