سامانه رصد وضعیت شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه

راه اندازی سامانه کارورزی دانش آموختگان

سامانه کارورزی دانش آموختگان دانشگاه ها در سایت دفتر ارتباط باصنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به آدرس

http://industry.msrt.ir

راهندازی گردید